Lacuna Restauro

Romeo Andronic

CURRICULUM VITÆ

DATE PERSONALE:

Nume: ANDRONIC
Prenume: ROMEO
Naționalitate: ROMÂNĂ
Locul și data nașterii: ROMANIA, GHERĂIEȘTI- jud. NEAMȚ 25.04.1949
Adresa: OTOPENI- jud. ILFOV CALEA BUCUREȘTILOR 228
Starea civilă: căsătorit, 4 copii
Telefon: 021/351.13.12
Mobil: 0724.53.71.56
PROFESIUNEA ACTUALĂ: artist plastic restaurator
Specializarea: RESTAURATOR PICTURĂ MURALĂ și PICTOR ARTĂ RELIGIOASĂ 
Activează din anii: 1974
Membru în asociații profesionale din țară și străinătate: MEMBRU U.A.P. și A. F. A. P. R. R. - U. A. P. din anul 1994.

STUDII:

Liceale: LICEUL DE MUZICă și ARTE PLASTICE ,,OCTAV BăNCILă"- IAȘI
Superioare: FACULTATEA DE ARTE PLASTICE- IAȘI, - promoția 1973
profesor DAN HATMANU
Specialitatea - desen

Specializări:

Experiența practică acumulată ca ucenic stagii pe șantiere (maestru, monumentul, locul, perioada): DUMITRU IRIMESCU 1970-1980 PIATRA NEAMȚ, BICAZ, POIANA TEIULUI

ATESTĂRI:

Autorizat de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Ortodoxe Române pentru:
a) restaurator monumente de epocă: Autorizație nr. 46 data: 23.11.1981
b) pictură nouă: Autorizație nr. 354 din 08.1981 și nr. 597 din 19.11.2001-pictor categoria a I-a

Atestat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu atestat nr.102-S /19.12.2000, specialist restaurare pictură murală

Activitate profesională

- participare la șantierul UNESCO al D.M.I. de conservare-restaurare a picturilor murale în tehnica frescă de la mănăstirea Humor, jud. Suceava, în etapele 1974-1975 - coordonator Nicolae Sava

PROIECTARE - MONUMENTE ISTORICE SI DE ARTA

PROIECTARE - NEMONUMENTE ISTORICE SI DE ARTA

 

Activitate în domeniul conservării și restaurării picturilor murale -monumente istorice

MANASIA, jud. Ialomița, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ulei (altar-fragmente, turlă) sec. al XIX-lea;
Finanțare și contract - parohie;
Etapa 1981;
Coordonator unic;


BUCUREȘTI, Catedrala Patriarhală
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;autor; dimitrie belizarie;
Finanțare și contract - eparhie; 
Etapa 1982; 
Restaurator contractant; 


RUGINOASA, jud. Iași, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ulei (pandantivi) sec. al XIX-lea;
Finanțare și contract - parohie;
Etapa 1985;
Coordonator unic;


MĂTĂSARU, jud. Dâmbovita, biserica SF. IERARH NICOLAE
Conservarea - restaurarea picturilor murale in tehnica fresca ( pronaos) sec. al XIX-lea;
Finantare si contract - parohie;
Etape 1985, 1986;
Coordonator unic; 


NĂRUJA, jud. Vrancea, biserica SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ulei (tâmplă zid) sec. al XIX-lea;
Finanțare și contract - parohie;
Etapa 1988;
Coordonator unic; 


CORNU DE SUS, jud. Prahova, biserica ÎNĂLȚAREA DOMNULUI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (altar, naos, pronaos, pridvor, exterior) sec al XIX-lea;
Autor NICOLAE ZUGRAVUL;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1989, 1990, 1991;
Coordonator unic; 


CIOROIU, jud. Olt, biserica SF. VOIEVOZI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec. al XVIII-lea;
Autor OPREA ZUGRAVUL
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1989, 1990;
Coodonator unic; 


BALOTEȘTI, jud. Ilfov, BISERICA SF. NICOLAE, TEODOR TIRON ȘI STELIAN
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (naos), sec al XVIII-lea;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1991, 1992;
Coordonator unic; 


PLEȘOIU, jud. Olt, BISERICA SF. VOIEVOZI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (altar și pronaos - sec. al XIX-lea, naos - sec. al XVIII-lea);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1992, 1993, 1994;
Coordonator unic; 


BUCUREȘTI, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI - SAPIENțEI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ulei, sec. al XIX-lea;
Autor - GH. TATTARESCU;
Finanțare și contract - parohie, contract A.F.A.P.R.R-U.A.P.;
Etape 1995, 1996, 1997;
Coordonator unic; 


SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica SF. IOAN BOTEZĂTORUL
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (pronaos-un fragment + exterior), sec al XIX-lea;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1996, 1998, 1999;
Coordonator unic; 


RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica SF. TREIME
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (altar, turlă), sec al XVIII-lea; autor RADU ZUGRAVUL
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1993, 1999, 2000;
Coordonator unic;


DOBRENI, jud. Giurgiu, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec al XVII-lea;
Finanțare - Ministerul Culturii, contract A.F.A.P.R.R.-U.A.P.;
Etape 1997, 1999, 2001, 2003, 2004;
Coordonator unic; 


București, biserica Adormirea Maicii Domnului - Kretzulescu
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco", sec. al XVIII-lea;
- Finanțare parohie, contract A.F.A.P.R.R.- U.A.P și parohie;
- Etape 2001, 2002, 2003;
Coordonator unic;


Turnu- Târgșor, jud. Prahova, bis. Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica
,,a fresco", sec. al XVIII-lea;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 2004, 2005;
Coordonator unic;


Vădeni, Tg. Jiu, jud. Gorj, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec al XVIII-lea; autori: ZUGRAVII RANITE, GRIGORIE și VASILE
Finanțare - Ministerul Culturii, contract A.F.A.P.R.R.-U.A.P. și parohie;
Etape 2003, 2004, 2005 și 2006;
Coordonator unic;


București, biserica Sf. cuvios antonie - Curtea Veche
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,ulei" (parțial C-tin Lecca), sec. XIX;
- Finanțare și contract Primăria Generală a Capitalei;
- Etape 2007;
Coordonator unic;


București, biserica Sf. ierarh nicolae - Dintr-o Zi
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco", sec. XIX;
- Finanțare și contract Primăria sector 1;
- Etape 2006, 2007, 2008,2010;
Coordonator unic;


București, bis. Sf. Ierarh nicolae - Udricani
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec al XIX-lea;
Finanțare și contract - parohie
Etape 2006, 2007,2008;
Coordonator unic;


București, bis. Sf. Ierarh nicolae - NEGUSTORI
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec al XVIII-lea; autor PâRVU MUTU
Finanțare și contract - parohie;
Etape 2007, 2008, 2009;
Coordonator unic;


MOGOȘOAIA ,jud. Ilfov, biserica SF. GHEORGHE
- Conservarea - restaurarea picturilor murale în
tehnica frescă, sec. al XVII-lea, autor constantinos
- Finanțare și contract - parohie
- Etapele 2010, 2011


Vârtop, jud. Dolj, biserica SF. NICOLAE
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec. al XIX-lea și pictură murală în tehnica tempera,sec. al XX-lea
Finanțare și contract parohie.
Etapele 2009,


GăISENI, Jud. Giurgiu, biserica SF. NICOLAE
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica
frescă, sec. al XIX-lea
finanțare M.C.P.N. și contract I.N.P.
etapele 1995,1997,2011

 

activitate în
domeniul picturii murale religioase


MANASIA, jud. Ialomița, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Pictură în tehnica tempera (naos, pronaos);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1982, 1983;


SITARU, jud. Ilfov
Pictură în tehnica frescă;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1985, 1986; 


RUGINOASA, jud. Iași, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Pictură în tehnica frescă;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1985, 1986, 1987; 


MĂTĂSARU, jud. Dâmbovița, biserica SF. IERARH NICOLAE
Pictură în tehnica frescă (naos, pronaos, pridvor);
Finanțare și contract - parohie;
Etapa 1986;


NĂRUJA, jud. Vrancea, biserica SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA
Pictură în tehnica frescă;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1988, 1989; 


CORNU DE SUS, jud. Prahova, biserica ÎNĂLȚAREA DOMNULUI
Pictură în tehnica frescă (naos, pronaos);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1990, 1991;


BALOTEȘTI, jud. Ilfov, biserica SF. NICOLAE, TEODOR TIRON ȘI STELIAN
Pictură în tehnica frescă (altar, parțial naos,pronaos, pridvor);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1992, 1993, 1994; 


PLEȘOIU, jud. Olt, biserica SF. VOIEVOZI
Pictură în tehnica frescă (altar, naos, pronaos, pridvor);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1993, 1994, 1996; 


SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica SF. IOAN BOTEZĂTORUL
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos, parțial pronaos);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1996, 1998, 1999; 


RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica SF. TREIME
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 1993, 1999, 2000; 


Turnu- Târgșor, jud. Prahova, biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos, parțial pronaos);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 2004, 2005;
Coordonator unic;


COBIA, jud. Dâmbovița, biserica SF. IERARH NICOLAE
Conservarea - restaurarea fragmentelor exterioare de pictură murală în tehnica frescă, sec. al XVI-lea;
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos, pronaos);
Finanțare și contract - parohie;
Etape 2000, 2001, 2006;


Coordonator unic;
București, bis. îNăLțAREA DOMNULUI - MĂRCUȚA
Pictură murală în tehnica frescă;
Finanțare și contract - parohie;
Etape 2007, 2008, 2009;
Coordonator unic;

 

Mozaic:

PERIEȚI jud Ialomița, biserica SF. IERARH NICOLAE
Anul 1997;


BUCUREȘTI, biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Anul 1998

 

Catapetesme:

MĂTĂSARU, jud. Dâmbovița, biserica SF. IERARH NICOLAE
47 icoane; Etapa 1986;


SITARU, jud. Ilfov
51 icoane; Etapa 1986; 


SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica SF. IOAN BOTEZĂTORUL
51 icoane; Etapa 1998;

 

ACTIVITATE CULTURALĂ, ARTISTICĂ

Expoziții în țară, de grup:

1968 - ROMAN
1973 - ,,ARTĂ CINETICĂ"- Iași
1975 - PIATRA NEAMȚ - ARTA
1975 - PIATRA NEAMț - ATELIER
1976 - PIATRA NEAMȚ - ARTA
1976 - PIATRA neamt - ARTA-Festivalul "Lascăr Vorel"
1976 - SUCEAVA - Festivalul Național "Voronețiana"
1977 - SUCEAVA - Festivalul Național "Voronețiana"
1977 - PIATRA NEAMȚ
1978 - SUCEAVA - Festivalul Național "Voronețiana"
1979 - PIATRA NEAMȚ - ARTA
1979 - PIATRA NEAMȚ
1979 - SUCEAVA - Festivalul Național "Voronețiana"
1980- PIATRA NEAMȚ ianuarie - ARTA
1980- PIATRA NEAMȚ mai- ARTA
1980 - piatra neamț octombrie - ARTA
1980 - SUCEAVA - Festivalul Național "Voronețiana" 1981 - SUCEAVA - Festivalul Național "Voronețiana"
1981 - BACĂU
2000 - BUCUREȘTI - APOLLO
2001 - BUCUREȘTIi - APOLLO
2004 - BUCUREȘTI - APOLLO
2005 - CRAIOVA - Muzeul de Artă
2005 - BUCUREȘTI - APOLLO
2006 - BUCUREȘTI - APOLLO
2007 - BUCUREȘTI - APOLLO
2008 - aprilie - bucurești - ARTIS
2008 - decembrie - bucurești - ORIZONT
2009 - decembrie - bucuresti - ARTIS
2010 - aprilie - SLOBOZIA - Salonul de Artă Creștină
2010 - aprilie - BUCUREȘTI - ORIZONT
2010 - octombrie - ALBA IULIA-Trienala UNRMI
2011 - decembrie - BUCUREȘTI - CăMINUL ARTEI

Expoziții în țară, personale:

1976 - IAȘI - Galeriile de artă - Teatrul Național
1976 - PIATRA NEAMȚ - ARTA
1979 - PIATRA NEAMȚ
1981 - Iași - Galeriile de artă - Teatrul Național
1981 - BUCUREȘTI
2011 - MOGOSOAIA - Cartea Psalmilor - Galeria Foișor

Expoziții în străinătate:

2005 - Belgrad

Premii:

1998 - PREMIUL U.A.P. PENTRU RESTAURARE
2007 - PREMIUL U.A.P. PENTRU RESTAURARE
2010 - PREMIUL U.N.R.M.I. - Restaurare pictură bis. "Sf.Nicolae"-
Udricani, București.

Activitate didactică - profesor liceul "Vasile Alecsandri" și Casa Pionierilor - Săbăoani - jud. Neamț 1973 - 1980

Pictor restaurator,

ROMEO ANDRONIC