Lacuna Restauro

Portofoliu

Proiectare

 

Conservare - restaurare picturǎ muralǎ

1988 - NĂRUJA, jud. Vrancea, biserica ,,SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica ulei (tâmplă zid) sec. al XIX-lea;

1990 - CIOROIU, jud. Olt, biserica ,,SF. VOIEVOZI"
Restaurarea picturǎ muralǎ frescă, sec. al XVIII-lea; Autor OPREA ZUGRAVUL

1991 - CORNU DE SUS, jud. Prahova, biserica ,,ÎNĂLȚAREA DOMNULUI"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă (altar, naos, pronaos, pridvor, exterior)
sec al XIX-lea, Autor NICOLAE ZUGRAVUL

1992 - BALOTEȘTI, jud. Ilfov, biserica ,,SF. NICOLAE, TEODOR TIRON ȘI STELIAN"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă (naos), sec al XVIII-lea;

1994 - PLEȘOIU, jud. Olt, biserica ,,SF. VOIEVOZI"
Restaurarea picturǎ muralǎ frescă (altar,pronaos-sec. XIX, naos-sec. XVIII);

1997 - BUCUREȘTI, biserica ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI" - SAPIENțEI
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica ulei, sec. al XIX-lea; Autor - GH. TATTARESCU;

1999 - SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica ,,SF. IOAN BOTEZĂTORUL"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă (exterior), sec al XIX-lea;

2000 - RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica ,,SF. TREIME"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă (altar, turlă), sec al XVIII-lea;
autor RADU ZUGRAVU

2003 - București, biserica ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI" - Kretzulescu
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec. al XVIII-lea;

2004 - DOBRENI, jud. Giurgiu, biserica ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec al XVII-lea;

2005 - Turnu- Târgșor, jud. Prahova, bis. ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec. al XVIII-lea;

2006 - Vădeni, Tg. Jiu, jud. Gorj, biserica ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec al XVIII-lea;
autori: ZUGRAVII RANITE, GRIGORIE și VASILE

2007 - bucurești, biserica ,,Sf. cuvios antonie" - Curtea Veche
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica ulei (parțial C-tin Lecca), sec. XIX;

2008 - București, bis. ,,Sf. Ierarh nicolae" - Udricani
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec al XIX-lea;

2009 - București, bis. ,,Sf. Ierarh nicolae" - NEGUSTORI
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec al XVIII-lea;
autor PâRVU MUTU;
2010 - București, biserica ,,Sf. Ierarh nicolae" - Dintr-o Zi
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec al XIX-lea.

2012 - mogoșoaia, bis. ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe"
Restaurarea picturǎ muralǎ tehnica frescă, sec al XVIII-lea;
autor Constantinos ajutat și de zugravii Lambru, radu și Fota Tudor.


Picturǎ muralǎ religioasǎ

1987 - RUGINOASA, jud. Iași, biserica ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI"
Pictură în tehnica frescă;

1989 - NĂRUJA, jud. Vrancea, biserica ,,SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA"
Pictură în tehnica frescă;

1991 - CORNU DE SUS, jud. Prahova, biserica ,,ÎNĂLȚAREA DOMNULUI"
Pictură în tehnica frescă (naos, pronaos);

1994 - BALOTEȘTI, jud. Ilfov, biserica ,,SF. NICOLAE, TEODOR TIRON ȘI STELIAN"
Pictură în tehnica frescă (altar, parțial naos,pronaos, pridvor);

1996 - PLEȘOIU, jud. Olt, biserica ,,SF. VOIEVOZI"
Pictură în tehnica frescă (altar, naos, pronaos, pridvor);

1999 - SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica ,,SF. IOAN BOTEZĂTORUL"
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos, parțial pronaos);

2000 - RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica ,,SF. TREIME"
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos);

2005 - Turnu- Târgșor, jud. Prahova, biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil"
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos, parțial pronaos);

2006 - COBIA, jud. Dâmbovița, biserica ,,Sf. Ierarh nicolae"
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos, pronaos);

2009 - București, bis. ,,îNăLțAREA DOMNULUI" - MăRCUțA
Pictură murală în tehnica frescă;


Mozaic:

1997 - PERIEțI jud Ialomița, biserica ,,Sf. Ierarh nicolae"

1997 - BUCUREȘTI, biserica ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI"


Catapetesme:

1997 - MĂTĂSARU, jud. Dâmbovița, biserica ,,Sf. Ierarh nicolae"

1986 - SITARU, jud. Ilfov

1998 - SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica ,,SF. IOAN BOTEZĂTORUL"