Lacuna Restauro

Pictura nouă Turnu - 2005

Biserica Mănăstirii Turnu, de lângă Ploiești, cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" a fost zidită de Antonie Vodă în anul 1672, iar după 20 de ani a fost pictată în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Din pictura originală în tehnica frescă s-au păstrat cca. 30 de metri pătrați, restul suprafeței bisericii fiind pictat de către echipa noastră în tehnica frescă.