Lacuna Restauro

Pictura nouă Retevoiești - 2000

Biserica cu hramul "Sf. Treime" din retevoiești, județul Argeș, datează din secolul al XVIII-lea. a avut pictura originală realizată de către Radu Zugravu sub forma unor icoane. Pe restul suprafețelor s-a realizat de către echipa noastră o pictură nouă în tehnica frescă.