Lacuna Restauro

Elena Schuster

Nume: SCHUSTER
Prenume: ELENA-GABRIELA
Naționalitate: română
Cetățenie: română
Religie: ortodoxă
Locul și data nașterii: mun. Iași - jud. Iași; 13.01.1971
Adresa: Otopeni, Str. Calea Bucureștilor nr. 228
Starea civilă: căsătorită, un copil

Telefon: 0724373755
PROFESIUNEA ACTUALă: restaurator monumente istorice și de artă

STUDII:

Liceale: Liceul I.L.Caragiale, București
Promoția 1989


Superioare: Universitatea de Arte, București
Licențiată în arte plastice
Specializarea: Conservarea și Restaurarea Operei de Artă
Promoția 1997


Aprofundate:Universitatea de Arte, București
Promoția 1999


Specializări: ȘCOALA DE RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ A PATRIARHIEI ROMÂNE

 

ATESTĂRI:

Autorizație de la Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Ortodoxe Române pentru: restaurator monumente de epocă: Autorizație nr.100 din data de: 20.11.1998

MEMBRĂ a Uniunii Artiștilor Plastici din România și a A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din 2001

Certificat de Atestare nr. 457S/05.05.2011 eliberat de M.C.P.N. I.N.P.

ACTIVITATE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII

Năruja, jud. Vrancea, biserica cu hramul ,,Sf. Cuv. Parascheva"
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (sec. XIX);
Etapa 1988;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


CORNU DE SUS, jud. Prahova, biserica cu hramul ,,Înǎlțarea Domnului"
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (altar, naos, pronaos, pridvor, exterior) sec al XIX-lea;
Etape 1990, 1991;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic. 


Cioroiu, jud. Olt, biserica cu hramul ,,Sf. Voievozi"
- Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (sec. XVIII);
- Etapa 1989, 1990;
- Coodonator pictor-restaurator Romeo Andronic. 


BALOTEȘTI, jud. Ilfov, biserica ,,Sf. Nicolae,Teodor Tiron și Stelian"
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (naos)
secolul al XVIII-lea;
Etape 1991, 1992;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic;


BUCUREȘTI, fragmente de pictură extrase de la biserica fostei mănăstiri Văcărești
Conservare - restaurare în cadrul procesului de învățământ (sec. XVIII)
Etape 1992, 1993, 1994, 1995;
- Coordonatori profesorii universitari Dan Mohanu, Oliviu Boldura, N. Sava;


PLEȘOIU, jud. Olt, biserica cu hramul ,,Sf. Voievozi"
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (altar - sec. al XIX-lea, naos și pronaos - sec. al XVIII-lea);
Etapa 1993;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


Sucevița, jud. Suceava, biserica cu hramul ,,învierea Domnului"
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (sec. XVI);
Etape 1993, 1994, 1995;
Coordonator profesor universitar dr. expert-restaurator, Oliviu Boldura.


BUCUREȘTI, Muzeul Gheorghe Tattarescu
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ulei, sec. al XIX-lea;
Etape 1994, 1995;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


BUCUREȘTI, biserica Sapienței, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului"
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ulei (sec. XIX);
Etape 1995, 1996, 1997;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


București, biserica Doamnei, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului"
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (sec. XVII), în
vederea realizării lucrării de diplomă (naos-sud, registrul Sf. în picioare);
Etapa 1997
Coordonator profesor universitar dr. expert-restaurator, Dan Mohanu.


SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica ,,Sf. Ioan Botezǎtorul"
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (pronaos și exterior) - sec. XIX;
Etape 1996, 1998;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


PROBOTA, jud. Suceava, biserica ,,Sf. Ierarh Nicolae"
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec XVI
Etapa 1998
Coordonator UNESCO și prof. univ. dr. expert-restaurator, Oliviu Boldura


București, biserica Sf. Gheorghe Nou (1707);
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, în vederea obținerii atestatului de restaurator de pictură murală acordat de Patriarhia Română;
Etapa 1998;
Coordonator pictor-restaurator expert, Grigore Popescu.


DOBRENI, jud. Giurgiu, biserica ,,Adormirea Maicii Domnului"
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (sec. XVII);
Etape 1997, 1999, 2001, 2003, 2004;
Coordonator etapa 2003;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica ,,Sf. Treime";
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (turlă și naos) sec al XVIII-lea;
Etape 1999, 2000;
Coordonator pictor-restaurator, Romeo Andronic.


București, biserica Kretzulescu, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului"
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (sec. XVIII);
Etape 2001, 2002, 2003;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


Turnu - Târgșor, jud. Prahova, biserica cu hramul ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil"
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco" (sec. XVIII);
Etape 2004, 2005;
Coordonator etapa 2005;
Coordonator pictor-restaurator, Romeo Andronic.


Vădeni - Tg. Jiu, jud. Gorj, biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului"
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco" (sec. XVIII);
- Etape 2003, 2004, 2005, 2006;
- Coordonator etapa 2003;
- Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


București, biserica Curtea Veche, cu hramul ,,Sf. Cuvios Antonie"
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,ulei" (sec. XIX);
- Etapa 2007;
- Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


București, biserica Udricani, cu hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae"
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco" (sec. XVIII);
- Etape 2005, 2006, 2007, 2008;
- Cooordonator etapa 2007;
- Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


București, biserica cu hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae" - Dintr-o Zi
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco" (sec. XVIII);
- Etape 2006, 2007,2008;
- Coordonator etapa 2008;
- Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


BUCURESTI - Negustori, biserica cu hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae"
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica "a fresco" și parțial tehnica ulei (sec. XVIII și XIX);
Autori: Pârvu Mutu și Gh. Tattarescu;
Etape 2008, 2009;
Coordonator pictor restaurator Romeo Andronic.


Vârtop - jud. dolj, biserica cu hramul ,,Sf. Ier. Nicolae" (monument de sec. XIX)
Conservare-restaurare picturǎ muralǎ realizatǎ în tehnica tempera sec. XX;
- Etape 2009, 2010;
- Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


Mogoșoaia - jud. Ilfov, biserica cu hramul ,,Sf. M. M. Gheorghe";
conservare-restaurare picturǎ muralǎ în tehnica ,,a fresco" (sec. XVII),autor zugravul grec Constantinos;
Etape 2010; 2011;
Coordonator pictor restaurator Romeo Andronic.


GĂISENI, jud. Giurgiu, biserica cu hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae"
- Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco" (sec. XIX);
- Etapa 2011;
- Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.

 

ACTIVITATE ÎN DOMENIUL PICTURII RELIGIOASE

BALOTEȘTI, jud. Ilfov, biserica ,,Sf. Nicolae,Teodor Tiron și Stelian"
Pictură religioasă executată în tehnica frescă;
Etape 1992, 1993, 1994;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.


RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica ,,Sf. Treime"
Pictură religioasă în tehnica frescă (naos);
Etape 1999, 2000;
Coordonator pictor-restaurator Romeo Andronic.

Participarea la realizarea unor proiecte de conservare și restaurare, în calitate de colaborator, coordonator al lucrărilor fiind pictor-restaurator Romeo Andronic:

 

Activitate expozițională:

2004 - București, APOLLO
2007 - București, APOLLO
2008 - București, ARTIS
2009 - București, ARTIS
2010 - Alba Iulia, Trienala UNRMI


Specialist Restaurator,
Elena Schuster