Lacuna Restauro

Ana-Maria Dragușin

ume: Drăgușin
Prenume: ANA-MARIA
Naționalitate: română
Cetățenie: română
Religie: ortodoxă
Locul și data nașterii: mun. Iași - jud. iași; 13.01.1971
Adresa: București, sector 1, B-dul. Primăverii, nr. 35
Starea civilă: căsătorită, un copil

Telefon: 031.100.8080
PROFESIUNEA ACTUALĂ: restaurator monumente istorice și de artă

STUDII:

Liceale: Liceul I.L.Caragiale, București
Promoția 1989


Superioare: Universitatea de Arte, București
Licențiată în arte plastice
Specializarea: Conservarea și Restaurarea Operei de Artă
Promoția 1997


Aprofundate: Universitatea de Arte, București
Promoția 1999

 


Specializări : ȘCOALA DE RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ A PATRIARHIEI ROMÂNE

 

ATESTĂRI:

Autorizație de la Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Ortodoxe Române pentru: restaurator monumente de epocă: Autorizație nr.99 din data de: 20.11.1998


Atestat de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National cu certificat de atestare nr. 428 S/03.02.2011 ca specialist conservare-restaurare pictura murala.
MEMBRă a Uniunii Artiștilor Plastici din România și a A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din 2001

 

ACTIVITATE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII

Năruja, jud. Vrancea, biserica cu hramul SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA, sec. XIX;
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă
Etapa 1988;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


Cioroiu, jud. Olt, biserica cu hramul SF. VOIEVOZI, sec. al XVIII-lea;
- Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;
- Etape 1989, 1990;
- Coodonator pictor-restaurator Andronic Romeo; 


CORNU DE SUS, jud. Prahova, bis. Înălțarea Domnului, sec al XIX-lea
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;
Etape 1989, 1990, 1991;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


BALOTEȘTI, jud. Ilfov, bis. Sf. Nicolae, Teodor Tiron și Stelian
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (naos), sec al XVIII-lea;
Etape 1991, 1992;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


PLEȘOIU, jud. Olt, biserica Sf. Voievozi
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (altar - sec. al XIX-lea, naos și pronaos - sec. al XVIII-lea);
Etape 1992, 1993, 1994;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


BUCUREȘTI, fragmente de pictură extrase de la bis.fostei mănăstiri Văcărești, sec. XVIII
Conservare - restaurare în cadrul procesului de învățământ
Etape 1992, 1993, 1994, 1995;
Coordonatori profesorii universitari Dan Mohanu, Oliviu Boldura, Nicolae Sava;


Sucevița, jud. Suceava, bis. cu hramul învierea Domnului, sec. XVI;
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;
Etape 1993, 1994, 1995;
Coordonator profesor universitar Oliviu Boldura;


BUCUREȘTI, Muzeul Gheorghe Tattarescu
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica ulei, sec. al XIX-lea;
Etape 1994, 1995;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


BUCUREȘTI, biserica Sapienței cu hramul Adormirea Maicii Domnului, sec. al XIX-lea;
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica ulei;
Etape 1995, 1996, 1997;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


GĂISENI, jud. Giurgiu, biserica Sf. Ierarh Nicolae, sec XIX;
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;
Etapa 1997;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


București, biserica Doamnei, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, sec. XVII;
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă în vederea realizării lucrării de diplomă (zona: naos, perete sud, registrul sf. în picioare);
Etapa 1997
Coordonator profesor universitar Dan Mohanu;


SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica SF. IOAN BOTEZĂTORUL, sec. XIX;
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (pronaos + exterior);
Etape 1996, 1998;
- Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


PROBOTA, jud. Suceava, biserica SF. IERARH NICOLAE, sec. XVI;
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;
Etapa 1998;
Coordonator UNESCO;


LAINICI, jud. Gorj, bis. cu hramul intrarea maicii domnului în biserică, sec al XIX-lea;
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă (zona arcului triumfal și a catapetesmei - registrul Prăznicarelor) , în vederea obținerii atestatului de restaurator de pictură murală acordat de Patriarhia Română;
Etapa 1998;
Coordonator pictor-restaurator Grigore Popescu; 


DOBRENI, jud. Giurgiu, bis. cu hramul Adormirea Maicii Domnului, sec. al XVII-lea;
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;
Etape 1997, 1999, 2001,2003-2004
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo; 


RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica Sf. Treime;
Conservarea - restaurarea picturilor murale în tehnica frescă, sec XVIII;
Etape 1999, 2000;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo; 


București, biserica Kretzulescu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, sec XVIII;
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica frescă;
Etape 2001, 2002, 2003;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


COMARNIC, jud Prahova, biserica Sf. ierarh Nicolae
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica tempera;
Etape 2004, 2005, 2006, 2007;
- Coordonator pictor-restaurator Ana Maria Dragusin


Vădeni, jud Gorj, Tg. Jiu, biserica Adormirea Maicii Domnului
- Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă secol 18
- Etape 2004, 2005, 2006;
- Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


Bucuresti, , Curtea veche, biserica Sf. Cuvios Antonie
Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica ulei (partial pictura de Constantin Lecca)
Etapa 2007;
- Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


București, biserica Udricani, cu hramul Sf. Ierarh Nicolae,
sec. al XVIII-lea;
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco";
- Etape 2006, 2007;
- Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


București, biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae - Dintr-o Zi,
sec. al XVIII-lea;
- Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco";
- Etape 2006, 2007;
- Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


BUCURESTI, biserica NEGUSTORI, cu hramul SF. IERARH NICOLAE, sec. al XVIII-lea;
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica "a fresco" și parțial tehnica ulei,Tattarescu;
Etape 2008, 2009;
Coordonator pictor restaurator Andronic Romeo;


VÂRTOP, jud. Dolj, Biserica SF. NICOLAE sec al IX- lea
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica tempera, pict. de secol XX
Etape 2009 - 2010
Coordonator pictor restaurator Romeo Andronic;


MOGOȘOAIA, judetul Ilfov, Biserica cu hramul SF. MARE MUCENIC GHEORGHE
Conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ,,a fresco" sec XVIII;
Etapa 2010
Coordonator pictor restaurator Romeo Andronic;

 

ACTIVITATE ÎN DOMENIUL PICTURII RELIGIOASE

CORNU DE SUS, jud. Prahova, biserica ÎNĂLȚAREA DOMNULUI
Pictură în tehnica frescă (naos, pronaos);
Etape 1990, 1991;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


PLEȘOIU, jud. Olt, biserica Sf. Voievozi
Pictură religioasă realizată în tehnica frescă (altar, naos, pronaos, pridvor);
Etape 1993, 1994, 1996;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo; 


SĂLIȘTE, jud. Sibiu, biserica Sf. Ioan Botezătorul
Pictură religioasă în tehnica frescă (altar, naos, pronaos);
Etape 1996, 1998;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


BUCUREȘTI, biserica Sapienței cu hramul Adormirea Maicii Domnului
Mozaicuri (Sf. Apostoli Petru și Pavel)
Etape 1998, 1999;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;


RETEVOIEȘTI, jud. Argeș, biserica Sf. Treime;
Pictură religioasă în tehnica frescă (naos);
Etape 1999, 2000;
Coordonator pictor-restaurator Andronic Romeo;

 

Participarea la realizarea unor proiecte de conservare și restaurare, în calitate de colaborator, coordonator al lucrărilor fiind pictor-restaurator Romeo Andronic:

1.Proiect pentru conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă la biserica din Câmpulung-Muscel (jud. Argeș), cu hramul Sf. Gheorghe (monument de sec. XVIII) - 1998;

2.Proiect pentru conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă la biserica din Bucșenești (jud. Argeș), cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Sf. Gheorghe și Sf. Arhanghel Mihail (sec al XVIII-lea) - 2002;

3.Proiect pentru conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă la biserica mănăstirii Turnu-Târgșor (jud. Prahova), cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf. Nicolae (sec. XVII) - 2003;

4.Proiect pentru conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă la biserica Vădeni - Tg. Jiu (jud. Gorj), cu hramul Adormirea Maicii Domnului, (monument de sec. XVIII) - 2003;

5.Proiect pentru conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă la biserica Sf. Nicolae -Negustori , Bucuresti (monument de sec. XVIII) -2007

6.Proiect pentru conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica ulei la biserica Schimbarea la Fata din Roman jud. Neamt- 2007

7.Proiect pentru conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnica frescă la biserica Sf. M.M.Gheorghe, MOGOSOAIA, Jud. Ilfov (monument de sec. XVIII )- 2009

Activitate expozițională

2004 - București, APOLLO
2006 - București, APOLLO
2007 - București, APOLLO
2008 - București, ARTIS
2009 - București, ARTIS
2010 - Alba Iulia, Trienala UNRMI