Lacuna Restauro

Home

Proiectarea, Conservarea și restaurarea picturilor murale în tehnicile: frescă, tempera, ulei, sgrafito, mozaic, este una din activitățile de bază ale noastre. O caracteristică a acestei activități o constituie faptul că cea mai mare parte a lucrărilor abordate de către noi au avut o stare de conservare extrem de proastă a picturilor murale, ceea ce ne-a solicitat exprimarea tuturor procedeelor tehnice. Întâlnind toate tipurile de degradări am utilizat și toată gama operațiilor din apanajul metodologic al acestei activități cee ce a dus la acumularea unei reale experiențe.
Un alt aspect generat de starea avansată de degradare a picturilor murale, dar și a arhitecturii edificiilor respective îl constituie problema lacunelor de mare întindere ale stratului suport care în funcție de cerințele avizelor sau ale comisiilor de specialitate, au trebuit integrate estetic ansamblurilor picturale respective.
Am câștigat o experiență însemnată și în domeniul intervențiilor de urgență asupra picturilor murale puternic degradate cât și în raportul interdisciplinar cu ceilalți specialiști care conlucrează la conservarea și restaurarea monumentelor istorice și de artă, cum ar fi: proiectantul restaurării arhitecturii, inginerul de rezistență, constructorul executant, istoricul de artă, arheologul, inginerul chimist, beneficiarul, etc.

Pictura murală religioasă
Este o altă activitate pe care o desfășurăm, iar tehnicile abordate sunt:

Din punct de vedere al tehnicii concepția după care ne-am călăuzit a fost aceea de situare în parametrii coordonatelor tradiționale.
În ceea ce privește concepția estetică a creațiilor noastre aceasta pendulează între o pictură care are la bază preceptele artistico-plastice ale diferitelor epoci istorice până la viziuni cu totul personale, în funcție de comanda respectivă.

Artă și decorațiuni
Realizările din această secțiune se referă la decorațiuni murale interioare și exterioare în toate tehnicile care se pretează diverselor tipuri de suport, amenajări pentru spații interioare și exterioare, amenajări grădini sau alte spații peisagistică.

Activitate expozițională
Participări ale membrilor echipei la expoziții de grup sau personale, expoziții tematice sau omagiale, cu lucrări realizate în diferite tehnici, tratând subiecte atât religioase cât și laice.